Սոցիալական ձեռներեցության ներածություն

Առցանց վերապատրաստման դասընթաց, որն ընդգրկում է պոտենցիալ սոցիալական ձեռներեցների հիմունքները